معرفی ساپکو

معرفی ساپکو

حلقه ارتباطي طراحي، ساخت و مونتاژ خودرو در كشور با تاسيس ساپكو در سال 1372 كامل شد. اين شركت كه طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو را عهده دار شده بود، تنها با 35نفر پرسنل فعاليت خود را آغاز كرد.

ساپكو از تغيير نام و اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات اتومبيل سلپيك ايران در سال 1372 ايجاد شده است. شركت سهامي خاص خدمات اتومبيل سلپيك ايران در سال 1359 به منظور ارائه خدمات فني جهت خودروهاي ساخت شركت ايران خودرو تاسيس و در سال 1372 با تغيير نام به شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات خودرو داخلي عملا منحل شد. توضيح اينكه براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده طي سال 1378 نام شركت از " شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات خودرو داخلي (سهامي خاص)" به " شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (سهامي خاص)" تغيير يافته است.

رسالت اوليه ساپكو، استفاده حداكثر از امكانات بالقوه صنايع داخلي در تامين قطعات مورد نياز خطوط توليد شركت ايران خودرو بود كه درهمين راستا اقدامات گسترده اي را جهت شناسايي و ارزيابي توانايي هاي سازندگان در اقصي نقاط كشور انجام داده است. اين شركت همچنين حداكثر سازي ارزش همراه با حداقل هزينه را دنبال مي كند.

ساپكو در راستاي دستيابي به آرمان خود يعني: "رسيدن به جايگاه بزرگترين تامين كننده قطعات و مجموعه هاي خودرو در منطقه با كسب يك درصد سهم بازار جهاني قطعات خودرو OEM تا سال 1395" توانسته است با همكاري تمامي لايه هاي سازماني خود اهداف استراتژيك خود را تهيه كند تا اطمينان يابد كه تمامي افراد در تمامي سطوح سازماني به طور هماهنگ و منسجم عمل مي كنند.

راهبري بازار داخلي منطقه، تامين كننده رقابتي گروه ايران خودرو و يك خودرو ساز ديگر داخلي، تامين كننده رده اول OEM براي يك خودروساز جهاني و بالانس ارزي در تامين(شامل واردات CKD) ازديگر اهداف ساپكو در سير تحقق چشم انداز آن بشمار مي آيد. 

سرآمدي، يادگيري، توانمندي، رقابت پذيري، خلاقيت، نوآوري، مشتري‏‏ مداري و تعهد و وفاداري را مي توان از جمله ارزش هاي سازماني اين شركت برشمرد.