تقويم آموزشي ساپكو

تقويم آموزشي ساپكوبرنامه آموزشي جامع ساپكو براي سازندگان

بهار 96

جهت ثبت نام يا هر نوع سوال در خصوص دوره هاي زير مي توانيد با آقاي شحيب زاده به شماره تلفن 48924908 و شماره فاكس 48924910 تماس گرفته يا تقاضاي خود را به آدرس ايميل 891794@sapco.com ارسال نماييد. 

علاقه‏ مندان جهت بهره‏ مندي از خدمات آموزشي ساپكو نكات زير را مطالعه و براي ثبت نام در دوره ها اقدام نمايند.

1. براي ثبت نام در دوره هاي اعلام شده، لازم است كه حتماً فرم ثبت نام  تكميل و از طريق نمابر شماره  48924910 به اين مركز ارسال شود. لازم به ذكر است، به درخواست‏هاي ثبت نام به صورت نامه و غير از فرم ثبت نام ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2. خواهشمند است پس از ارسال فرم ثبت نام ، حتماً از دريافت فرم توسط اين مركز اطمينان حاصل فرماييد. در صورت عدم دريافت فرم ، اين مركز هيچگونه مسؤليتي در قبال ثبت نام افرادمعرفي شده ودرنتيجه شركت وي در دوره نخواهد داشت.

3. درصورت جابجايي در زمان برگزاري  يا عدم حد نصاب  دوره مراتب قبل از برگزاري دوره از طريق شماره نمابر اعلام شده از سوي متقاضي ويا شماره همراه ( ارسال پيامك ) يا تلفن ، به اطلاع فراگيران يا مسئولين آموزش شركت ها  خواهد رسيد در غير اين صورت چنانچه دوره در زمان اعلام شده برگزار شود ، براي ثبت نام شدگان دعوتنامه ارسال نخواهد شد.

4. خواهشمند است براي جايگزيني نفرات ثبت نام شده با افراد جديد و يا انصراف متقاضيان از شرکت در دوره مراتب کتبي خود را حداقل 2 روز كاري قبل از برگزاري دوره به اين مرکز اعلام فرماييد. بديهي است پذيرش انصراف در طي دوره و يا پس از خاتمه دوره امکان پذير نخواهد بود.

5. كلاسها از نظر تعداد متقاضي داراي حد نصاب مشخص مي‌باشند لذا بعد از تكميل ظرفيت، امور آموزش از ثبت‌نام بيش از حد مجاز معذور مي باشد.

6. براي كليه كساني كه مدت بيش از 20 درصد ساعات تعيين شده هر دوره را مطابق گزارش حضور و غياب غيبت داشته باشند گواهينامه صادر نخواهد شد. اين بند براي دوره هاي بيش از  8 ساعت ميباشد ودر دوره هاي 8 ساعته و كمتر از آن  هيچ گونه غيبتي مجاز نمي باشد.

7. براي كليه كساني كه نمره پايان دوره آنان كمتر از 65% كل نمره آزمون آن دوره باشد ، گواهينامه صادر نخواهد شد.

8. براي دوره هاي 8 و 16 ساعتي گواهينامه حضور و براي دوره هاي بيش از 16 ساعت گواهينامه پايان دوره ، با ذكرنمرة كسب شده صادر خواهد شد.

9. براساس ضوابط و مقررات شرکت ساپکو ، خانمهاي محترم جهت بهره برداري از دوره هاي اين مرکز بايد با مانتو(پائينتر از زانو) و شلوار و مقنعه مطابق با فرم اداري در محل حضور يابند. درصورت جلوگيري از ورود خانم ها با پوششي به غير از پوشش يادشده ، امور آموزش هيچگونه مسووليتي در قبال حضور فرد در دوره نخواهد داشت.

10. با توجه به ضوابط و مقررات شرکت ساپکو ، از آوردن هرگونه وسائل الكترونيكي مانند لپ تاپ ، تبلت، دوربين عكاسي ، فلش و سي دي خودداري فرماييد.

11. هزينه دوره ها براي شركت هاي سازنده طرف قرارداد ازطريق حساب في مابين ساپكو- سازندگان ويا فيش بانكي قابل پرداخت خواهد بود.خواهشمنداست درصورت تمايل به پرداخت هزينه از طريق حساب في مابين ،درزمان ثبت نام امكان كسر از حساب به صورت تلفني استعلام شود. همچنين در صورت پرداخت از طريق فيش بانكي درزمان ثبت نام كپي فيش بانكي به همراه فرم ثبت نام ارسال شده و اصل فيش دراولين جلسه دوره تحويل آموزش ساپكو شود.

12. شهريه اعلام شده براي ثبت نام در دوره شامل هزينه پكيج دوره ، پذيرائي ، ناهار و صدور گواهينامه مي باشد.